The Digital Leap

Izvedli smo večkamerno snemanje z montažo v živo na lokaciji naročnika. Dodatno smo zagotovili efektno osvetlitev in uredili celovitno tonsko produkcijo dogodka.

Naročnik

Beterna Slovenija

Datum

20 november 2020

Oznake

Beterna Slovenija